desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Whistleblowing

Společnost J4 s.r.o. jako povinný subjekt zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie.

V případě, že se domníváte, že v rámci společnosti J4, s.r.o. dochází k protiprávnímu jednání mající charakter trestného činu, popřípadě přestupku se zákonnou sazbou pokuty minimálně 100 000 Kč, máte možnost takové jednání oznámit.

Oznámení lze podat jedním z následujících způsobů:

1. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V rámci vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat:

Písemně:

  1. prostřednictvím e – mailové schránky, která je spravována pouze osobou příslušnou. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  2. prostřednictvím dopisu, doručeným poskytovatelem poštovních služeb a adresovaným přímo osobě příslušné: Kateřina Munzarová – osoba příslušná, Průmyslová 96, 503 02 Předměřice nad Labem

Ústně:

Telefonicky, na telefonním čísle, které je spravované pouze osobou příslušnou.

TELEFONNÍ ČÍSLO: +420 724 122 885

Osobně:

V případě zájmu oznamovatele může být podání oznámení uskutečněno osobně – po telefonické či písemné dohodě mezi osobou příslušnou a oznamovatelem. Pro takové případy bude zajištěn prostor, kde nedojde k porušení Zákona o ochraně oznamovatelů ve smyslu zveřejnění totožnosti oznamovatele a u podání bude přítomna pouze příslušná osoba.

 

2. SYSTÉM ZŘÍZENÝ MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo kanál pro účely oznámení o protiprávním jednání, které je dostupné na webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/

OSOBA PŘÍSLUŠNÁ:

Ve společnosti J4, s.r.o. byla výkonem funkce příslušné osoby primárně pověřena:

Kateřina Munzarová - kontakty na příslušnou osobu naleznete v textu výše.

Vnitřní oznamovací systém, respektive kontakty, jsou určené výhradně pro podávání oznámení ze strany zaměstnanců a jiných osob v obdobném vztahu vůči společnosti. Oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů není osoba příslušná povinna přijmout v případě, že se jedná o anonymní oznámení.

V případě zájmu o více informací ze strany zaměstnance či jiné osoby v obdobném vztahu lze kontaktovat příslušnou osobu, která zodpoví veškeré dotazy, popřípadě poskytne plné znění interní směrnice vydané za účelem naplnění Zákona o ochraně oznamovatelů.

V rámci komunikace prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je ze strany příslušné osoby vždy zajištěna ochrana oznamovatele a utajení totožnosti ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů.

×

TOP